Kurumsal Uyum Programları

Yasalara Ne Derece Uyumluyum? Eksiklerim Nelerdir?

Yeni Yasal Düzenlemeler (Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu) İle Getirilen Yükümlülükler, Yaptırımlar, Cezai Sorumluluklar Neler?

Nasıl Uyumlu Hale Gelebilirim?

 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal Yönetim İlkeleri Düzenlemelerine Uyumu Nasıl Sağlayabilirim?
 • Kurumsal Yönetim Uyum Beyanı, Adillik/Şeffaflık/Hesap Verebilirlik; Kamuyu Aydınlatma (Menfaat ve Pay Sahipleri Bilgilendirme, İnternet Sitesi Yükümlülükleri)
 • Esas Sözleşmeler, Yönetim ve Denetim Organları, Hissedarlar, Sorumluluklar, Sermaye Düzenlemeleri, Finansal Yönetim ve Muhasebe Uyumu
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Rekabetin Korunması Mevzuatı Çerçevesinde Rekabet Uyumu İçin Yapılması Gerekenler Nelerdir?
 • Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemelerine Uyum
 • Çalışma Hukuku Mevzuatına Uyum Kontrolleri
 • Sektöre Yönelik Yasal Düzenlemelere Uyum

Programların İçerikleri:

 • Yöneticilere Farkındalık Bilgilendirmeleri
 • Uyum Stratejilerinin Belirlenmesi
 • Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uyum Kontrolleri (Esas Sözleşmeler, Şirket Organları, Hissedarlar, Sermaye Yapısı, Sorumluluklar, Mali İşler, Sözleşmeler)
 • Yeni Borçlar Kanunu Düzenlemelerine Uyum Kontrolleri
 • “Kurumsal Yönetim Politikası”, “Kurumsal İletişim Politikası”, “Kurumsal Etik Kodu”, “Kurumsal İnsan Kaynakları Politikaları”, “İç Denetim Süreçleri”, “Bilgi Sistemler Yönetimi” “Acil Durumlar ve İş Sürekliliği Yönetimi”, “Sözleşme Yönetimi”, “Tedarik Yönetimi”, “Hizmet Sözleşmeleri Yönetimi”

Uyum Projelerinin Uygulanması ve Uygulama Danışmanlığı

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit