BAB Strateji ve İş Geliştirme Danışmanlık A.Ş. elli yıla varan deneyimi ile Türkiye’nin önde gelen Hukuk ve Danışmanlık hizmeti veren Hukukçuları tarafından kurulmuştur. Esnek çalışma yapısı, güçlü danışman portföyü, işbirlikleriyle Finansal ve Hukuki Danışmanlık, Şirket Alımları ve Birleşmeleri, Girişim Sermayesi, Şirket Değerlemeleri,(Due Diligence) Stratejik ve Finansal Ortaklık Çalışmalarının Yürütülmesi ve Özelleştirme hizmetleri, Gayrimenkul Geliştirme, Inovasyon, Uyum Programları  ve İş Geliştirme Amaçlı ”Eğitmcileri Eğit” konularında  hizmet  vermektedir.

SÜREKLİLİĞİNİZİ SAĞLAMAK İÇİN,

Rekabet etmek

Stratejik karar alma ve hayata geçirmek

Farkındalık yaratmak

Know- how’ ını büyüme potansiyeline dönüştürmek,

Ülke istihdamına katkı sağlamak,

istiyorsanız;

SEKTÖR BAZLI  ARAŞTIRMA KONULARIMIZ

Girişim sermayesi,

Yatırım projeleri,

Şirket değerleme çalışmaları,

Şirket birleşmeleri ve satın almaları – Due Diligence ,

Gayrimenkul geliştirme danışmanlık,

Finansal ve hukuki danışmanlık,

Müzakere yönetimi,

Stratejik ve finansal ortaklık yapmak isteyen yerli ve yabancı

Yeni  finansal kaynaklar oluşturma alanında işbirlikçiliriyle aracılık eder.

BAB Strateji ve İş Geliştirme’ nin ( CGS Center çözüm ortağı ile) hizmet verdiği bir başka finansal çözüm ise, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası  (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP), halka arz süreç danışmanlığıdır.

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip şirketlerin sermaye piyasalarından fon sağlamak amacıyla kaynak yaratma konusunda yeni alternatifleri bilgilerinize sunmakta, ‘’Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı’’ çerçevesinde KOBİ’lerin yararlanma imkanı bulunan geri ödemesiz desteklere aracılık etmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

clear formSubmit